cirkel
cirkel
cirkel
Psychologische begeleiding

Met verwondering en bewondering kijken we naar hoe een kind zich grotendeels vanzelf ontwikkelt. Soms wordt het kind echter belemmerd in de ontwikkeling. Wanneer kind, jongere en ouders extra ondersteuning nodig hebben, kan gekozen worden voor een begeleidingstraject. Dit kan individueel zijn of in groepsverband.

Psychologische begeleiding