Begeleiding is gericht op het lezen, spellen, rekenen en/of schrijven. Hierbij werken we vanuit het concept van de meervoudige intelligentie. Iedereen is intelligent, maar niet iedereen op dezelfde wijze: er zijn verschillende leerstijlen. We trainen de zwakke vaardigheden en leren daarnaast hoe je deze kunt compenseren met je sterke kanten. Het opbouwen van een goed zelfbeeld, vertrouwen in het eigen kunnen en plezier in het leren staan voorop in de begeleiding. Wij bieden:

  • systematisch opgebouwde remedial teaching bij leerachterstand, dyslexie of dyscalculie
  • begeleiding voor beelddenkende kinderen
  • begeleiding in de aanpak van het leren en de planning: het leren leren
  • stressreductie
  • een combinatie van didactische aanpak met het leren middels beweging (o.a. Bal-a-Vis-X en Braingym)

Samen met u bepalen we de doelen en spreken we een bepaalde begeleidingsperiode af. We werken zoveel mogelijk samen met de school van uw kind. Ook geven we kinderen huiswerkopdrachten mee. Aan het eind van iedere sessie bespreken we samen met u de begeleiding en het huiswerk.

Deze begeleiding wordt verzorgd door Margriet Koekkoek en Larissa Besnard.