Bij de begeleiding van het rekenen is veel aandacht voor uitgebreide instructie, waarbij stap voor stap het rekeninzicht wordt opgebouwd en de automatisering wordt getraind. We werken hierbij met het inschakelen van het lichaam, oefeningen in de ruimte en veel verschillende rekenmaterialen.

Bij leren rekenen speelt het ruimtelijk inzicht een grote rol. Dit inzicht wordt ontwikkeld door ervaring van de verhoudingen in de fysieke werkelijkheid: meer, minder, groot, klein, achter en voor. Het kind oefent dit door te spelen, te klimmen, te kleien en te bewegen. Vaak merken we dat de stap naar het abstracte rekenen niet kan worden gemaakt, omdat aan deze eerste voorwaarden niet of onvoldoende is voldaan. Problemen met getalbegrip, inzicht in de getalstructuur, zwakke automatisering en onvoldoende ruimtelijk inzicht komen veel voor.

De begeleiding wordt aangepast aan het specifieke kind: we schakelen de leerstijlen van het kind heel bewust in bij het leerproces. We doen veel in spelvorm, bewegen en laten het kind een rol spelen bij het maken van oefenmateriaal. Zo zorgen we ervoor dat kinderen weer plezier in rekenen krijgen en hun zelfvertrouwen wordt vergroot.

Deze begeleiding wordt verzorgd door Margriet Koekkoek en Larissa Besnard.