Bij de spelling gaan we uit van de meervoudige intelligentie. We maken o.a. gebruik van de multi-sensorische spellingmethode’Spelling met het hele brein’. Deze succesvolle methode heeft zich door jarenlang gebruik in de praktijk bewezen en is inmiddels in boekvorm uitgegeven.

  • De basisregels voor de spelling en ook de werkwoordspelling worden beeldend en via vaste, logische stappen aangeleerd.
  • De talige en logische linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft met het vermogen tot verbeelding en overzicht worden beide ingeschakeld.
  • De klanken en spellingsregels worden middels gebaren, beelden en versjes aangeboden.
  • De multi-sensorische aanpak is heel geschikt voor beelddenkers.
  • stressreductie
  • Bij problemen met het handschrift wordt het schrijven o.a. geoefend met oefeningen vanuit de Braingym en Schrijfdans.

Deze begeleiding wordt verzorgd door Margriet Koekkoeken Larissa Besnard.