“Goed kijken doe je met je hart. Het essentiële is onzichtbaar voor het oog.” 
Antoine de Saint-Exupéry

Elk kind is uniek en heeft prachtige eigenschappen en talenten. Ook ervaart elk kind in zijn leven hobbels of zelfs grote hindernissen. Problemen horen bij het leven. Soms zijn ze klein, soms zijn ze groot. Iedereen loopt daar tegenaan. Als het zelfvertrouwen en gevoel van competentie ernstig in de knel komt, kan de ontwikkeling stagneren. Dan kan hulp fijn zijn. Het is onze passie om kinderen en ouders te helpen.

De kracht van verandering is groot. Als er met een nieuwe blik naar het kind wordt gekeken, kan het kind weer met een nieuwe blik naar zichzelf kijken. Door het kind en de ouders te ondersteunen bij de dingen die het moeilijk vindt, krijgt het weer vertrouwen in zijn eigen kunnen. Zo kan weer een volgende stap genomen worden om verder te groeien tot wie het kind werkelijk is.