Hoogbegaafdheid wordt vaak gezien als het hebben van een hoge intelligentie. Bij hoogbegaafdheid is hier zeker sprake van, maar het is veel meer dan dat. Het is een manier van in het leven staan, een manier van zijn, die anders is dan bij de meeste kinderen. En daarom heeft een hoogbegaafd kind ook een andere aanpak nodig dan de meeste kinderen. Een andere aanpak op school wat betreft het leren, maar ook een andere aanpak wat betreft de emotionele en sociale ontwikkeling.

Volgens de theorie van Renzulli spelen naast een hoge intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen ook een belangrijke rol in het tot uiting komen van de capaciteiten van een hoogbegaafd kind. Monks voegt daaraan de omgeving als belangrijk invloedsfactor toe. Volgens Tessa Kieboom is er naast deze factoren, die zij in het cognitieve luik, of denkluik plaatst, ook een zijnsluik van toepassing. Hierbinnen onderscheidt zij perfectionisme (faalangst), een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit en een kritische instelling. Hoogbegaafde kinderen staan hierdoor op een andere, een meer intense manier in het leven en dit werkt door in vele facetten van hun leven. Hierin zijn zij wezenlijk anders dan de meeste kinderen en dit maakt ook dat de aanpak die voor de meeste kinderen passend is voor hen niet altijd goed past. Ouders en leerkrachten kunnen veel doen om deze kinderen te helpen door hen te begrijpen, hen te helpen om zich op een goede manier te uiten en hun begeleiding aan te passen aan hun specifieke manier van zijn.

Bij hoogbegaafdheid komt onderpresteren vaak voor. Bij praktijk Blom helpen wij een kind om weer terug in zijn kracht te komen en verantwoordelijkheid te durven nemen voor het eigen leerproces. We ondersteunen ouders en leerkrachten om hen te helpen hun kind of leerling te begrijpen en op een goede manier te ondersteunen.

Bij hoogbegaafdheid kunnen leerproblemen ook een rol spelen. Dubbel bijzondere kinderen noemen we dat. Kinderen die enerzijds enorme talenten hebben en anderzijds tegen beperkingen aan lopen. Zoals bijvoorbeeld lees- en spellingproblemen, rekenproblemen, schrijfproblemen of problemen in het organiseren van hun schoolzaken. Bij praktijk Blom zijn we gespecialiseerd in het doen van breed opgezet diagnostisch onderzoek en het begeleiden van deze kinderen.

Om vast te stellen of hoogbegaafdheid een rol speelt in de ontwikkeling kan een breed onderzoek worden gedaan. Hierbij wordt de intelligentie onderzocht, de schoolresultaten worden onder de loep genomen en zonodig wordt er een aanvullend didactisch onderzoek gegaan. Er wordt ook gekeken naar creativiteit, persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkeling en hierop te adviseren naar ouders en school.