Een diagnostisch onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van het kind. Vooral geeft het heldere handelingsadviezen hoe je het kind verder kunt stimuleren en begeleiden.

Als ouders of leerkracht heb je soms twijfels of de ontwikkeling van je kind goed verloopt. Of je vraagt je af of het zich wel naar zijn capaciteiten ontwikkelt. Dan kan een onderzoek uitkomst bieden. We zijn niet zozeer gericht op het stellen van diagnoses, maar vooral op de duidelijke handelingsadviezen die het onderzoek biedt. Voor het diagnosticeren van dyslexie en dyscalculie en bijbehorende verklaringen kunt u wel bij ons terecht. Het stellen van de diagnoses AD(H)D en autisme doen we niet. Wel nemen we deze problematiek mee in het onderzoek en we adviseren hierover.

Een onderzoek kan bestaan uit een intelligetieonderzoek, een didactisch onderzoek en/of onderzoek naar het sociaal-emotionele welbevinden. Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we samen met u wat onderzocht zal worden.