We doen onderzoek op verschillende ontwikkelingsgebieden:

  • intelligentie en (hoog)begaafdheid
  • leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie
  • didactisch onderzoek op het gebied van lezen, spellen en rekenen
  • beelddenken en leerstijlen
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motivatie tot presteren
  • faalangst
  • executieve functies

Ons specialisme is breed opgezet psychodiagnostisch onderzoek. Dit omvat onderzoek naar de leermogelijkheden van uw kind (intelligentie-onderzoek), de ontwikkeling van schoolse vaardigheden, leerstijlen (o.a. beelddenken) en zo nodig het sociaal-emotionele welbevinden. 
Dit onderzoek duurt twee dagdelen en hierbij zijn meestal twee onderzoeksters betrokken. Ook is observatie in de schoolse situatie mogelijk. Alle sterke en minder sterke kanten van uw kind brengen we hierbij zorgvuldig in beeld.