Als orthopedagoog ben ik betrokken bij diagnostiek naar leermoeilijkheden, zoals dyslexie en dyscalculie. Door mijn achtergrond als logopediste betrek ik hierbij ook mijn kennis op het gebied van de taalontwikkeling.

“De essentie van het leven is het verschil dat je maakt in het leven van anderen”. Deze prachtige uitspraak van Nelson Mandela wil ik in mijn werk tot uiting brengen. Dit kan op allerlei manieren. Bij het doen van diagnostisch onderzoek ligt voor mij het verschil in de afstemming die ik maak met een kind. Vanuit veiligheid kan een kind immers laten zien wie het is en wat het kan. Daarnaast zie ik het als een uitdaging om heldere rapportages te maken, waardoor ouders (weer) zien dat hun kind talenten en mogelijkheden heeft en met praktische adviezen verder kunnen.

Sinds 1998 ben ik logopediste. Na een aantal jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt te hebben, maakte ik de overstap naar een eigen praktijk in Rotterdam Hillegersberg. Daarnaast begon ik de studie Orthopedagogiek in Leiden. In 2005 liep ik stage bij BLOM en ben daar niet meer weggegaan.

Binnen mijn logopediepraktijk begeleid ik kinderen met lees- en spellingproblemen, spraak- en taalproblemen. Als moeder van een peuter krijg ik ook meer affiniteit met deze doelgroep. Wat thuis geldt, geldt ook op het werk. Enthousiasme, creativiteit en echtheid maken het verschil, namelijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en op speelse wijze leren. En zij maken voor mij het verschil door de energie die ze me geven.

Scholing die ik o.a. gevolgd heb op het gebied van leermoeilijkheden: Kinderlogopedie, Signaleren en begeleiden van beelddenkers, Facetten van begaafdheid van het dyslectische kind, Dyslexie volgens protocol, Dysfatische ontwikkeling, Woordvinding.

Telefoon: 06-42742603
Email: ellen.rijkeboer@praktijkblom.nl
Kvk: 24492439
AGB-code: 872582