Als orthopedagoog, gespecialiseerd in leerproblemen, houd ik me in de praktijk bezig met diagnostiek en leerbegeleiding. Ik ben in opleiding voor specialist hoogebegaafdheid bij ECHA. Ook geef ik de cursus ‘Spelling met het hele brein‘, een cursus voor leerkrachten, remedial teachers, ouders van dyslectische kinderen en PABO-studenten (zie cursussen en trainingen).

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Zo heeft ieder kind zijn eigen aanleg, aard en opvattingen. Het heeft liefdevolle begeleiding vanuit de omgeving nodig om in deze eigenheid tot bloei te komen. Het zien en respecteren van de aanleg en aard van het kind staat centraal, zowel in mijn diagnostische blik als in de begeleiding die ik geef. Ik ga altijd op zoek naar de sterke leerstijlen en leer kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden kennen. Ook leer ik ze hun kwaliteiten in te zetten in de zaken die ze moeilijk vinden. Ik geef ze mee dat ze de hobbels en tegenslagen op hun weg kunnen leren omarmen en zien als een uitdaging in het leven. Zonder wrijving geen glans! Ik help hen, hun ouders en school hierbij graag een stuk op weg. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Samen met hen en de kinderen en ouders die op mijn weg komen, ervaar ik het leven als een mooie ontdekkingsreis.

Als orthopedagoog heb ik een brede blik: ik kijk naar het kind én de verschillende systemen waarin het zich bevindt (gezin, school en maatschappij). Deze brede blik is terug te vinden in mijn scholing en ik ben nooit uitgeleerd.

  • Universitaire opleiding tot orthopedagoog
  • Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen (RINO)
  • Dyscalculie diagnostiek en behandeling (Marije van Oostendorp RINO)
  • Diagnostiek van dyslexie (PAO)
  • Leerroutes dyslexie: begeleiding van dyslectici in hoger onderwijs (Nel Hofmeester)
  • Toegepaste kinesiologie (Touch for health en Braingym) bij Coby Schasfoort
  • Diagnosticeren en begeleiden van beelddenkers bij Nel Ojemann
  • Meditatie en mindfulness
  • Gecertificeerd Jungle Memory Coach.
  • Specialist hoogebegaafdheid in opleiding (ECHA)

Telefoon: 06 412 76 137
Email: larissa.besnard@praktijkblom.nl
Kvk: 24481968
NVO reg.nr.: 20908