Vanaf 2015 worden de kosten voor psychische hulp voor jongeren tot en met 17 jaar niet meer vergoed vanuit het basispakket van de verzekeraar. Deze zorg valt onder de Jeugdwet die door de gemeente uitgevoerd wordt. Ingrid Kampschöer heeft een contract afgesloten met de gemeente Rotterdam.

Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van de huisarts, het wijkteam of een medisch specialist en dat er een vermoeden is van een DSM-IV stoornis. Alleen als er inderdaad sprake is van een dergelijke DSM-IV stoornis, draagt de gemeente de kosten voor deze behandeling.

Kosten voor de trainingen kunnen vallen onder de gemeentezorg. Dezelfde voorwaarden zijn hiervoor van toepassing. De trainingen kunnen worden gecombineerd met één of meer individuele sessie(s).

U kunt er ook voor kiezen uw sessies zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer. Voor tarieven kunt u contact opnemen: Ingrid Kampschöer 06 219 40 511 .

De kosten voor begeleiding van de Kinder- & Jeugdtherapeut, Margriet Koekkoek, worden afhankelijk van uw zorgverzekering (deels) vergoed. Wij adviseren u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om informatie in te winnen omtrent mogelijke vergoeding. AGB-zorgverlener : 90-048326.
Lid van de ABvC, VvvK, RBCZ/TCZ en LBRT.
Margriet Koekkoek

De kosten voor leerbegeleiding en diagnostiek worden niet vergoed door de verzekering.
Voor precieze informatie omtrent kosten en vergoedingen van begeleiding en onderzoek kunt u contact opnemen: Larissa Besnard of Margriet Koekkoek.