Beelddenken is een vorm van denken in beelden, handelingen en gebeurtenissen en is hiermee wezenlijk anders dan het denken in taal. In ons onderwijs wordt vaak onvoldoende aangesloten bij de sterke kanten van beelddenkers, waardoor leerproblemen kunnen ontstaan. Hoogbegaafdheid en dyslexie gaat vaak samen met beelddenken. Ook concentratieproblemen komen vaak voor bij beelddenkers.

Beelddenkers:

 • leren het liefst met hun ogen en vanuit opgedane ervaringen
 • onthouden wat ze zien en vergeten veel eerder wat ze horen
 • werken vanuit intuïtie en zijn vaak creatief in hun denken en doen
 • kunnen soms moeilijk op woorden komen
 • hebben tijd nodig om hun beelden te vertalen naar woorden en visa versa
 • maken soms grote gedachtesprongen, waardoor hun verhalen niet altijd goed te begrijpen zijn
 • letten op inhoud en leren vanuit inzicht en begrip
 • hebben vaak moeite met het automatiseren van vaardigheden zoals tafels en spellingsregels.

Wij kunnen:

 • signaleren of het kind een beelddenker is
 • een plan van aanpak maken hoe het kind te begeleiden op school en thuis
 • begeleiding bieden voor lezen, spellen en rekenen aangesloten bij het unieke kind: wat voor de ene beelddenker werkt, hoeft niet voor elke beelddenker te werken!
 • begeleiding bieden op het gebied van planning en structuur: het ‘leren leren’

Bij de begeleiding maken we gebruik van de sterke leerstijlen van het kind. We werken veel met plaatjes, stripverhalen, visualisatie en beweging om de kinderen te helpen zich de leerstof eigen te maken. Ook gebruiken we o.a. elementen uit de methode Ik Leer Anders en de Matrixmethode.

Begeleiding wordt gegeven door Margriet Koekkoek en Larissa Besnard