Steeds wordt uitgegaan van de mogelijkheden, de schatten, die al voor het oprapen liggen. Via de coaching brengen we de unieke gaven van het kind en de ouders in kaart. Om deze talenten te vinden en te benutten, maken we gebruik van verschillende methodieken. We zetten elementen in uit o.a. Kids Skills, Matrix Coaching, Cognitieve Gedragstherapie en Rots & Water. Er zijn geen vaste protocollen. Het kind, de jongere staat centraal, niet de klacht. Tijdens de begeleiding ontdekt het kind/de jongere de eigen kwaliteiten om tot oplossingen te komen.

Margriet Koekkoek verzorgt deze begeleiding.