In de praktijk maken we al meer dan 30 jaar gebruik van een multi-sensorische spellingmethode, door de grondlegster van de praktijk Irene Besnard- van Baaren ontwikkeld en inmiddels in boekvorm uitgegeven. Aan de hand van het boek ‘Spelling met het hele brein’ verzorgen we een tweedaagse cursus, voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, PABO-studenten en ouders van kinderen met spellingproblemen. Je leert op multi-sensorische wijze de basisregels van de spelling te onderwijzen. Deze kennis is in te zetten in de klas, bij remedial teaching, het helpen van je eigen kind, of voor jezelf als je moeite hebt met de spelling.

Door muziek, beweging en visualisatie in te schakelen bij het leren van de spellingregels, sluiten we aan bij de sterke kanten van kinderen en (jong)volwassenen. De basisregels voor de spelling en ook de werkwoordspelling worden beeldend en via algoritmes in logische stappen aangeleerd. Zo verbinden we de verbale vermogens en de logica van de linker hersenhelft met het vermogen tot verbeelding en overzicht van de rechter hersenhelft. De methode kan naast alle andere spellingmethodes gebruikt worden en is geschikt voor alle niveaus van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

Onderwerpen

  • lezen en spellen als twee kanten van één medaille
  • het Klankenschema
  • klankdelen versus lettergrepen
  • het belang van de klemtoon in het woord
  • over open- en gesloten klankdelen en hoe je uitlegt waarom graanaat fout is, terwijl je toch twee keer een lange aa hoort.
  • hoe je omgaat met de volgende fouten: gulukug loopen er geen biren op strat!
  • Het verschil tussen luister-, regel- en inprentwoorden
  • een logisch en visueel weergegeven stappensysteem voor de spelling van de werkwoorden

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

De cursus wordt gegeven door Irene Besnard-van Baaren en Larissa Besnard. Voor meer informatie, data en kosten van de cursus kunt u contact opnemen met Larissa Besnard