De werking van het werkgeheugen blijkt, meer nog dan de intelligentie, een goede voorspeller te zijn van de schoolprestaties. Het is de plek in het brein om informatie te onthouden en er mee te kunnen werken. De schoolprestaties zijn in grote mate afhankelijk van de werking van het werkgeheugen.

De training Jungle Memory helpt om het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid te vergroten. Het kind oefent daarnaast om geconcentreerd te werken, planmatig te handelen en traint daarnaast ook impulscontrole (‘executieve functies’).

Kenmerken van een slecht werkgeheugen:

  • Geringe vorderingen in lezen, spelling en rekenen
  • Moeilijkheden met het opvolgen van instructies
  • Problemen met informatie onthouden en het verwerken ervan
  • Aandacht niet of slechts korte tijd vast kunnen houden
  • Moeite met herinneren wat het ook al weer ging doen
  • Moeite met het starten van taken en het zelfstandig volbrengen ervan
  • Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan

De Jungle Memory Werkgeheugentraining is een 8-weekse computertraining ter verbetering van het geheugen en de concentratie. De training is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Gedurende 8 weken oefent het kind 4 keer per week de opdrachten. Eén sessie per week begeleiden we in de praktijk. De overige 3 momenten doet het kind de oefeningen thuis in het bijzijn van één van de ouders.

Tijdens de begeleiding in de praktijk kijken we waar de drempels liggen. Met aanwijzingen en oefeningen helpen we het kind over zo veel mogelijk drempels heen. Ook bieden we ondersteuning om de behaalde Jungle Memory resultaten bewust in te zetten in de schoolse praktijk. Het feit dat we daarbij binnen de praktijk over didactische en coachende vaardigheden beschikken, is absoluut een pre.

Deze begeleiding wordt verzorgd door Margriet Koekkoeken Larissa Besnard.